Medlem af RSLF

Som medlem af RSLF får du mulighed for at engagere sig i dit eget lokalområde.

  • 2 blade om året med historier mm fra sognet
  • Invitation til arrangementer og udflugter.
  • Desuden samarbejder vi med andre foreninger i lokalsamfundet.
  • Kontingent er 40 kr. for enkeltpersoner og 80 kr. for en hel husstand om året.

Foreningen har udgivet lokalhistoriske bøger fx ”Arnes Bøger” (23 i alt), ”Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne” samt ”Mesters Optegnelser”.

Der er valg til bestyrelsen i april måned hvert år. Ved denne lejlighed indkaldes en foredragsholder, eller der vises film/billeder.

Skriv til rolfstedarkivet@yahoo.dk eller kontakt os direkte, se hvordan på siden Om os

Scroll to Top