Arkivet modtager

Personlige papirer:

Alle former for attester, stamtavler, breve, dagbøger, erindringer, skudsmåls-bøger, fagforeningsbøger, regnskaber, festsange, billeder m.v.

Foreningsdokumenter

Udskrevne forhandlingsprotokoller, regnskabsbøger, medlemsfortegnelser m.v.

Billeder

Af begivenheder, steder, bygninger, maskiner, gruppebilleder, personer m.v. Såvel i form af glasplader som positiver, negativer, dias og video. Alt har interesse, både som gave og som lån til kopiering.

Ejendomspapirer:

Ejendommenes historie. Matrikelkort, udstykningsplaner, skøder, bygningstegninger, forsikrings-papirer, regnskaber, billeder m.v.

Virksomheds- og forretningsdokumenter:

Protokoller, regnskaber, korrespondance, kataloger, tryksager, regnings-blanketter, regninger m.v.

Hvad er et lokalt arkiv?

Et lokalt arkiv er et opbevaringssted under ordnede forhold, hvor man prøver at sikre materiale, der fortæller om mennesker og huse, om arbejde og fritid og om lokalområdets styre og erhvervsforhold. En lille flig af landets historie der belyser det lokale særpræg.

Det der sker i dag er historie i morgen. Hjælp os med at bevare det til gavn for eftertiden. Alt for ofte går tingene tabt.

Alle indleverede effekter opbevares forsvarligt. Materialet registreres efter gældende regler og benyttelsen sker på en sådan måde, at følsomme og fortrolige oplysninger ikke stilles til disposition; hverken for private eller offentlige myndigheder. Evt. følsomme arkivalier kan belægges med tilgængelighedsklausuler på op til 100 år, hvor 30 år er normalen for personalhistoriske arkivalier.

Alle arkivets medarbejdere er skriftligt bundet af en tavshedspligt.

Du kan trygt aflevere arkivalier

Ligger man inde med arkivalier, der ikke mere anvendes, kan man trygt aflevere disse til opbevaring på arkivet, hvor de kan have stor værdi i fremtiden, især hvis de er ledsaget af oplysninger om oprindelse og historie.

Rolfstedarkivet rummer
Arkivet rummer kirkebøger, kort, protokoller, billeder og tekster
Scroll to Top