Siden sidst.

Det er lykkedes at finde en stenhugger, der er villig til at rense stenen i byparken og shine den op. Han tager fat til foråret, når vejret bliver til det.

Modtaget: arkivet har modtaget en del materiale fra Anne Lise Bækkelund. Det drejer sig bl. a. om Jørgen Bækkelunds håndskrevne fortællinger om Ferritslev i 1920'erne og 1930'erne. Han fortæller om, hvilke erhverv og hvilke foreninger her var, små anekdoter om personligheder og om, hvem der boede i husene på Ørbækvej, Lodskovvej, Bækkevej, Tyvekrogen, Fasanvej og Nyborgvej.

Materialet er nu renskrevet i læsevenlig udgave, som vil være tilgængelig på arkivets afdeling i Fritidshuset fra onsdag den 13. januar

Kappendrup i gamle dage.

Hvornår var ”gamle dage”? I virkeligheden skal vi ikke så langt tilbage, før livet var meget anderledes. Går vi bare 70-80 år tilbage, var en bil eller en traktor et særsyn, der endnu ikke havde vendt op og ned på dagligdagen. Det betød, at man var meget mere bundet til sit sted. I det daglige tog man ikke flere kilometer væk for at købe ind, og derfor var der butikker, og hvad man ellers havde brug for i det daglige, i landsbyerne.

Det gælder også Kappendrup. I folketællingen fra 1940 kan man finde 2 cykelhandlere, en bager, en købmand, to murere, en vognmand og en smed, foruden en sognefoged og en mejerist. I alt boede der 176 mennesker i landsbyen.

Med så mange unge mennesker var der også et naturligt behov for at feste og mødes.

Man mødtes på området foran Korsgården, hvor genfor- eningsstenen stod, før vejen blev rettet ud og stenen flyttet over på den anden side

nogle få meter længere mod nord.

Man mødtes i frokostpauserne, og også før man gik til fest i forsamlings- huset i Rolfsted lørdag aften. Det gamle forsamlingshus er i dag blevet til Stalden. Billedet viser stenen, før den blev flyttet. Her var det i hver fald i 1950’erne blevet vane at indridse sine initialer m.m. på murstenene på Korsgårdens nordside.

Et af mange eksempler er Johannes Raaby, der tjente på Bylodgård i 1950’erne.

Her kan vi også finde dette lille minde om dengang, hestene leverede trækkraften. Ved siden af ses to heste på Korsgårdens gårdsplads. I baggrunden står der mælkejunger. Måske har den ene af hestene stået

model, og de to unge mennesker, der skal til ringridning, har måske også deres initialer på muren.

Hesten var det dyr, man h